ممنوعیت ساخت و سازهای بلند در طویل‌ترین خیابان ها

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از صدور پروانه ساخت و ساز بلندمرتبه از سوی شهرداری و ایجاد حقوق مکتسبه برای برخی از شهروندان از ممنوعیت ساخت و سازهای بناهای بلند در طویل‌ترین خیابان کشور خبر داد و گفت: رایزنی‌های اولیه برای اجرای طرح پیاده‌راه شدن خیابان ولی‌عصر تهران انجام شده است.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره بلندمرتبه‌ سازی‌های شهر تهران و صدور پروانه‌های ساختمانی برای ساخت و سازهای بناهای بلند و ایجاد حقوق مکتسبه برای برخی از شهروندان گفت: شهرداری نباید پروانه ساختمانی را برای ساخت طبقات بیشتر از ضابطه صادر می‌کرد. حکم قضایی در رابطه با این موارد اینگونه است که زمانیکه پروانه ساختمانی از سوی شهرداری برای ساخت و ساز تعلق گرفت اجازه منع آن در سال‌های بعدی وجود ندارد.


ادامه مطلب....