‍کارهای اجرائی کارفرما هنگام اجرای آسانسور در ساختمان
ضد زنگ آهن کشی
دیوار کشی دورتادور چاهک آسانسور بعد از نصب ریل و درب
سفید کاری دیوارهای داخلی چاهک و مسدود کردن کلیه منافذ
سفید کاری آستانه درب
نصب قلاب زیر طاق اتاق آسانسور با تحمل بار ۱۵۰۰ کیلو گرم
نصب کابل و جعبه سه فاز در اتاق آسانسور
اجرای چراغ تونلی


ادامه مطلب....